ТОВ «ТОР-БЕЗПЕКА» — лідер серед компаній, які пропонують комплекс  послуг з безпеки; економічного і фізичного та технічного характеру.

В своєму розпорядженні маємо надійний, дружній і висококваліфікований колектив. У його складі фахівці, що мають багаторічний досвід в даній сфері діяльності. Методологія нашої охоронної діяльності побудована таким чином, що на кожному етапі робіт, дотримуючись послідовності, Ваша компанія отримає всі переваги  надійного захисту. Філософія компанії — поєднання передових економічних технологій з професійним потенціалом команди. Ми пропонуємо наступні рішення для забезпечення Вашої безпеки:

Економічна безпека

 • Комплекс заходів щодо забезпечення економічної безпеки: планування, організація і контроль. Виявлення, попередження і припинення шкідливої діяльності юридичних і фізичних осіб, спрямованої на нанесення економічних збитків.
 • Системи своєчасного збору і аналізу інформації про ознаки зовнішніх і внутрішніх загроз економічним інтересам організації, фінансових і матеріальних втрат. Прогноз тенденцій, їх розвитку, своєчасне інформування посадових осіб про загрози економічній безпеці.
 • Перевірка економічної надійності і стійкості фінансового становища ділових партнерів організації, як діючих, так і потенційних.
 • Збір та перевірка даних про фізичних осіб при укладенні різних видів угод про спільну діяльність.
 • Оцінка підприємницьких ризиків в господарській діяльності при укладенні конкретних угод. Організація і проведення заходів по мінімізації збитку підприємницької діяльності, незалежно від причини виникнення.
 • Організація та проведення перевірок фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів і філій організації, ефективності використання ними матеріальних і фінансових ресурсів.
 • Організація та проведення службових розслідувань, що стосуються питань економічної безпеки.
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва організації з питань економічної безпеки.

 Факторингова діяльність .

Комплексу заходів щодо стягнення простроченої дебіторської заборгованості: організація і проведення.

 Кадрова безпека

 • Виявлення та припинення загроз, що виходять від персоналу: кримінальна діяльність, розголошення комерційної таємниці, незаконне співробітництво з конкурентами, нанесення шкоди інтересам бізнесу.
 • Вивчення атмосфери в трудових колективах і взаємин між співробітниками.
 • Визначення лояльності персоналу, виявлення «груп ризику» і розробка заходів щодо нейтралізації їх впливу.
 • Збір і аналіз відомостей про кандидатів на вакантні посади — допомога в прийнятті керівництвом відповідних рішень.
 • Збір та аналіз відомостей про співробітників для прийняття рішень про допуск до конфіденційних документів або до участі у важливих проектах.
 • Проведення психофізіологічних тестувань на поліграфі при прийомі на роботу, визначенні лояльності персоналу, проведенні службових перевірок та інших випадках.
 • Консультування та підготовка персоналу з питань забезпечення безпеки та правил поводження з конфіденційною інформацією.
 • Забезпечення безпеки працівників при виконанні ними трудових обов’язків у разі наявності загрози.

 Організація системи безпеки.

Аудит, організація і впровадження професійної системи безпеки. Розробка внутрішніх документів для забезпечення вимог до безпеки.

  Послуги Приватного Охоронного Підприємства:

 • підтримку громадського порядок і внутрішнього розпорядку на об’єкті;
 • перевірку стану приміщень і об’єктів, що знаходяться під охороною;
 • організацію патрулювання периметра об’єкту, який ввірений під охорону;
 • організацію чіткого контрольно-перепускного режиму співробітників, відвідувачів та автотранспорту;
 • запобігання несанкціонованому доступу на об’єкт представників фіскальних органів;
 • документальний і фейс-контроль співробітників і відвідувачів;
 • ведення щоденного обліку прибуття і відбуття співробітників об’єкту;
 • припинення несанкціонованого винесення документів і майна з об’єкту;
 • припинення спроб несанкціонованого доступу сторонніх осіб;
 • при пожежі на об’єкті — викликати пожежну команду, до її прибуття — вживання заходів до гасіння пожежі;
 • дотримання ділової етики і культури спілкування із співробітниками і відвідувачами підприємства;
 • проектування, інсталяція та експлуатація і обслуговування систем відео спостереження, контролю управління доступом, охоронною сигналізацією та пожежної сигналізації.

Послуги з Проектування, Інсталяції і Обслуговування Систем Технічної Безпеки

Наші фахівці швидко і кваліфіковано виконають інсталяцію:

 • Волоконної-оптичної мережі
 • Серверного обладнання
 • Охоронної сигналізації
 • Відеоспостереження
 • СКУД (система управління контролем доступу)
 • Аналітичного програмного забезпечення.

  Невисокі тарифи на послуги  охорони, індивідуальний підхід до кожного Замовника, конфіденційність, неухильне дотримання професійної етики і чинного законодавства України роблять співпрацю з нами надійним і вигідним для Вас.